Warning: Use of undefined constant nohtml - assumed 'nohtml' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/9/5/1/vskdyk.dk/httpd.www/modules/News/print.php on line 30 Warning: Use of undefined constant nohtml - assumed 'nohtml' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/9/5/1/vskdyk.dk/httpd.www/modules/News/print.php on line 37 Vedbæk Sportsdykkerklub - Søslaget på Furesøen


Søslaget på Furesøen
Dato: Onsdag, 08. maj 1996 kl. 19:32:53
Emne: Ture/aktiviteter


Uddrag af korvetten „TRITON´s krigsdagbog", ført af skibets chef.Datoen er den 28 juni i det herrens år 1996 ombord i hendes Majestæts skib, korvetten „TRITON".

Vi danske havde i nogen tid haft en formodet viden om, at vi på et eller andet tidspunkt, ville blive angrebet fra søsiden af en engelsk flådestyrke, kommanderet af den engelske Admiral Lord Horatio Nelson.

Vi havde derfor i den anledning, rustet os til denne dyst, som vi vidste ville blive både hård og krævende.

I den gode Korvet F-347 „TRITON" havde en udvalgt besætning flittigt og utrætteligt øvet sig med kanonexersits, samt med andre sømilitære gøremål.

Den tapre besætning, som skulle have sin ilddåb, bestod af følgende:

Orlogskaptajn Flemming Moberg

Kaptajnløjtnant Martin Birk

Kaptajnløjtnant Thomas Christensen

Løjtnant Allan Engquist

Oversergent Sune Mørk

Sergent Erik Ewald

Alle var hver og især udstukket til hver sin specielle opgave ved korvettens standerhejsning, som var foregået ved en tidligere lejlighed, den 3 juni 1996.

Da vi kunne se, at den uundgåelige kamp var nært forestående, mønstrede besætningen derfor ombord ved 4 glas på formiddagsvagten, den 28 juni, iklædt reglementer uniform.

Vi begyndte straks, at gøre korvetten klar til kamp, da dette var sket og vi havde foretaget den sidste skafning inden kampen, blev besætning og skib inspiceret af vor øverstkommander-ende, Viceadmiral Jørgen Bork, der erklærede at han forventede at „hver mand gjorde sin pligt for Dronning og fædreland".

Efter at vi var varpet ud på plads i forsvarslinien og lå svinebundet for 3 ankre, gjorde vi „klart skib".

Vi kunne nu rigtigt se vore kampfæller an i den danske linie.

Denne bestod af et broget udvalg af forskellige skibe. Der var linieskibe, fregatter, blokskibe og flådebatterier, samt vor egen lille korvet.

Ak ja ! Gamle Danmark havde virkeligt skrabet bunden.

Men kampånden var der, den svævede som en fortættet ånd over hele den danske flåde, og viste at alle var klar til at yde deres bedste i den kommende kamp.

I øvrigt blev vi nu bordet af en mistænkelig person, som fortalte at han hed Andreas og at han ville fotograferer, hvilket selvfølgeligt var noget sludder, idet fotografiet jo slet ikke var opfundet endnu. Vi holdt derfor et vågent øje med denne person, det kunne jo være at han var engelsk spion.

Nu hørtes der fra land, militærmusik - - det var tonerne af „Kong Christian" . Denne stod jo ved højen mast, i et langt tidligere søslag imod svenskerne.

Vi så alle op imod vort store orlogskampflag som vejede fra vor gode korvets stormast, aldrig havde det set mere blodrødt og hvidt ud, var dette mon et tegn for den kommende kamp ?

Kunne vi gøre det med samme hæder som Christian den 4 havde gjort det ?

Vi vidste desuden at kongelige øjne, nu hvilede på os. Danernes Dronning Margrethe den anden, samt Prins Henrik, var mødt op for at bivåne slaget, og for at se hvordan hendes tapre folk fra Flåden ville klare sig.

Der blev nu bragt krudtladninger op på dækket fra krudtmagasinerne og klargjort i stabler til hver kanon. Korvetten var bestykket med i alt seks kanoner, hvoraf de to var monteret i raperter og de fire var mobile.

Den ene kanon i rapert, stammede for øvrigt fra et skib som er kendt i anden forbindelse, nemlig Skonnerten „FULTON" af Nakskov.

Herudover var vi udrustet med et antal bomber som kunne bringes til eksplosion på vandoverfladen, en pistol til udskydning af visuelle bomber, samt røgbomber til sløring.

„O skræk" vi kunne nu se den engelske flåde komme andurvende i horisonten - denne angrebsstyrke bestod af drabelige linieskibe, fregatter og kanonbåde.

I alt kunne tælles 49 skibe imod vore 16 enheder i defensionslinien, så hvad englænderne havde af skibe, måtte vi danskere have i mod.

Klokken nærmede sig nu 8 glas på eftermiddagsvagten, og præcis på dette tidspunkt kom de første af de fjendtlige skibe indenfor rækkevidde af vore kanoner, og vi var derfor det skib der affyrede det første skud i kampen.

Herefter udbrød en heftig kanonade, efterhånden som de engelske skibe kom op forbi den danske defensionslinie, og flere og flere skibe kom i ilden.

Kampen bølgede nu frem og tilbage med kanontorden, røg og damp i den bedste del af en time, men desværre fik Danmark heller ikke denne gang revanche.

Da klokken manglede 5 minutter i at der blev slået 2 glas på thevagten, så vi igennem krudtrøgen et rofartøj med et parlamentærflag som nærmede sig kysten hvor majestæten opholdt sig, det viste sig at vi havde givet Admiral Lord Nelson så hård en kamp, at han blev nødt til at sende en udsending ind for at anmode om våbenhvile.

Denne udsending var en af hans kvindelige officerer, og i den medbragte depeche, blev det nu afsløret at sejrherren af bataljen var „den blanding af alvor og leg, entusiasme og håndelag der havde været lagt for dagen".

Herefter stilnede kanontordenen langsomt af, og ved 2 glas var alt stille.

Selve slaget bemærkede sig ved, at der ikke var nogle døde og sårede på nogen af siderne.

Dronningen har efter slaget udtalt, at hun var ualmindeligt godt tilfreds med indsatsen, især fra den danske flåde.

Vor gode korvet „TRITON" havde under bataljen afskudt ca. 380 skud samt udsendt ca 20 vandbomber, hvilket var en utrolig flot præstation af besæt-ningen, idet hvert besætningsmedlem i gennemsnit har afskudt ca. 66 skud hver i løbet af den time bataljen varede.

Jeg må her som chef for skibet, takke min besætning for en indsats som rækker langt ud over hvad tjenesten forlanger.

I skrivende stund er jeg blevet orienteret om at der i en senere debriefing, sandsynligvis vil være en velfortjent orden eller en fortjenstmedalje til samtlige besætningsmedlemmer.

 

Flemming Moberg, Orlogskaptajn

Hendes kongelige Majestæts skib Korvetten „TRITON".Denne artikel kommer fra Vedbæk Sportsdykkerklub
http://vskdyk.dk/

Internetadressen til denne artikel er:
http://vskdyk.dk//modules.php?name=News&file=article&sid=39